سه شنبه ٢٦ شهريور ١٣٩٨
رزومه

سوابق تحصیلی:
8811 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - کارشناسی مامایی، 8811
8831 دانشگاه علوم پزشکی مشهد - کارشناسی ارشد مامایی 8838
تدريس نظري و کارآموزي:
8. کارآموزی بارداری و زایمان، دانشکده پرستاری و مامایی مشهد، بیمارستان ام البنین)س(، 8838
2. کارآموزی بارداری و زایمان، دانشگاه آزاد میبد، 8838
. 8. تدریس نظری بارداری و زایمان، دانشکده پرستاری و مامایی مشهد، 8838
1. تئوری و کارآموزی بیماریهای زنان دانشگاه آزاد میبد
5. کارآموزی بیماریهای زنان، بیمارستان ام البنین مشهد
شرکت در کارگاههاي آموزشی و همايش ها:
8. کارگاه آمادگی برای زایمان ایمن، فروردین 8838 ، دانشکده پرستاری مامایی مشهد
2. همایش کودک پروری، آبان 31 ، دانشکده پرستاری مامایی مشهد
8. همایش ارتقای سلامت نوزاد،بهمن 31 ، دانشکده پرستاری مامایی مشهد
1. کارگاه گزارش و نقد پژوهش و اصول ارسال مقاله به مجلات ISI ، دیماه 8838 ، دانشکده پرستاری
مامایی مشهد
5. کارگاه آی یو دی گذاری، آذر 8838 ،دانشکده پرستاری مامایی مشهد
گزارش ارائه مقاله در سمینارها و همايشها:
8. فاطمه آقایي، معصومه کردي، فرزانه رشیدي. روشهاي غیر دارویي القاء زایمان در حاملگي طول کشیده.
دوازدهمین سمینار کشوري دانش و تندرستي. دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي و درماني شاهرود. 7 و 1
. اسفند ماه 8838
2. معصومه کردی ، فاطمه آقایی،فاطمه تارا، محسن نعمتی، محمدتقی شاکری. تاثیر مصرف خرما در
. 81 دیماه 8832 - اواخر بارداری بر شروع زایمان. ششمین کنگره مرکز تحقیقات باروری و ناباروری نهران 21
8. معصومه کردی، فاطمه آقایی میبدی، مروریبركاربردهایدرمانیخرمادرباروری.
. 81 دیماه 8832 - ششمینکنگرهمرکزتحقیقاتباروريونابارورينهران 21
1. معصومه کردی، فاطمه آقایی.بررسی ارتباط اختلال خواب و پره اکلامپسی. سومین جشنواره پژوهشی
.31/81/ دانشجويان تحصیلات تکمیلی 8
5. فاطمه آقایی میبدی، معصومه کردی. تاثیر گل مغربی بر شروع زایمان در زنان نخست زا. جشنواره
. پژوهشی دانشجويان تحصیلات تکمیلی، بهمن 8838
6. معصومه کردی، فاطمه آقایی میبدی، فاطمه تارا، محسن نعمتی، محمدتقی شاکری.تاثیر مصرف خرما در
. شروع زایمان در زنان نخست زا.جشنواره پژوهشی دانشجويان تحصیلات تکمیلی. بهمن 8832
گزارش چاپ مقاله در مجلات علمی پژوهشی:
8. م عصومه کردی، فاطمه آقایی میبدی، فاطمه تارا، محسن نعمتی، محمدتقی شاکری. تاثیر مصرف خرما در اواخر
8832 . بارداری بر شروع زایمان در زنان نخست زا، مجله زنان، مامایی و نازایی ایران.دوره 86 شماره 77
2. Kordi M,AghaeiMeybodi F,Tara F, Nemati M,ShakeriMT.The Effect of Late-Pregnancy
Consumption of Date Fruit on Cervical Ripening in Nulliparous Women.Journal of
Midwifery and Reproductive Health. 2014.
3. AghaeiMeybodi F, Kordi M,Tara F, Nemati M,ShakeriMT.The Effect of Date fruit
Consumption in Late Pregnancy on the Duration of Labor in Nulliparous Women: A
Randomized Controlled Clinical Trial. Avicenna Journal of Phytomedicine.(in press).
گزارش تهیه و تدوين پايان نامه و طرحهاي تحقیقاتي:
پايان نامه: تاثیر مصرف خرما در اواخر بارداری بر شروع زایمان در زنان نخست زا. تاریخ ·
.32/82/ 38 . تاریخ اتمام: 3 /1/ تصویب: 1
طرحهای تحقیقاتی:
8. بررسي علل مشارکت یا عدم مشارکت در برنامه هاي غربالگري سرطان دهانه ي رحم وپستان در
مراجعین به مراکز بهداشتي و درماني شهر مشهد 8838 . مجری دوم. در دست اجرا. تاريخ تصويب:
11/11/02
بررسي ارتباط استریاي حاملگي با کیفیت زندگي عمومي و شاخص کیفیت پوست زنان پس از زایمان. همکارطرح.دردست
.10/5/ اجرا. تاريخ تصويب: 11

منو اصلی
نظرسنجی
نظرسنجي غير فعال مي باشد
جستجو
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 718
 بازدید امروز : 95
 کل بازدید : 102468
 بازدیدکنندگان آنلاين : 11
 زمان بازدید : 0.1563
آدرس: میبد،کیلومتر 3 جاده میبد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد میبد
infomaybodiau.ac.ir
كد پستي: 8965151567 ، تلفن : 5-32370161-035